Hovedseksjon

Hva gjør de idag?

Som TFN-kandidater binder du seg til å jobbe i Osloskolen i 2 år. Du er garantert fast jobb på skolen din, og mange kandidater velger å fortsette på samme skole etter endt TFN-program. Mange velger også å fortsette på samme skole for å kunne følge klassen sin ut 10. trinn – det oppleves som givende å kunne følge en klasse man har undervist i 8. og 9. trinn i TFN-perioden også det tredje året på 10. trinn.

Siden oppstarten av TFN-programmet i 2010 har totalt 107 kandidater fullført programmet (per 2018). Totalt jobber 55 prosent av de tidligere kandidatene innenfor skole- og utdanningssektoren. Blant disse finner vi i dag én rektor, to skoleledere (avdelingsledere på videregående nivå) og flere phd-kandidater.

De som ikke jobber i utdanningssektoren jobber i en rekke bedrifter og organisasjoner, både innenfor privat og statlig sektor. Equinor har ansatt flere kandidater som jobber i selskapet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stjørdal.

Vi erfarer også at flere har begynt å søke seg tilbake til skolen etter noen år i næringslivet, og disse ønsker vi selvfølgelig velkommen tilbake. De tar med seg verdifull erfaring fra en annen bransje, som gir de nye perspektiver til undervisningen.