Hovedseksjon

Osloskolen

Osloskolen presterer høyt på de nasjonale prøvene i grunnskolen og på eksamen, og har som mål å ligge i toppsjiktet internasjonalt. Samtidig er det i Oslo at vi finner landets største utfordringer innenfor skole og utdanning. Derfor er Teach First Norway etablert i Oslo.

Utdanningsetaten i Oslo

Utdanningsetaten i Oslo har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for skolene, Aktivitetsskolen (SFO), PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Utdanningsetaten er Norges største kommunale etat med 182 undervisningssteder, 90 000 elever og lærlinger, og 15 000 ansatte.

Årlig brutto driftsbudsjett er i underkant av 13 milliarder kroner.

Vårt mål er at hver elev og lærling skal få et best mulig læringsutbytte, og vi trenger ambisiøse medarbeidere som ønsker å arbeide for at Osloskolen skal ligge i toppsjiktet internasjonalt.