Hovedseksjon

Hva du kan forvente av oss

Som Teach First-kandidat får du: 

  • Et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram
  • Intensiv opplæring under Summer Institute
  • Full jobb som matematikk og/eller naturfagslærer på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo
  • Formell lærerkvalifisering (praktisk-pedagogisk utdanning - PPU)
  • Ekstern og intern mentoring og veiledning
  • Fast ansettelse på den skolen du jobber på etter fullført PPU
  • Kompetanseutvikling gjennom kurs og seminarer i regi av Equinor
  • Gode lønns- og arbeidsbetingelser


Du vil få en unik ledertrening; du forserer din karriereutvikling og skaffer deg et fortrinn.

Du får store utfordringer som vi tror du vil lykkes med. Fordi vi mener du har den rette holdningen, de riktige verdiene og de egenskapene som skal til. Det er nettopp derfor du blir valgt ut som Teach First-kandidat.

Sletting av studiegjeld

Lånekassen har en ordning om sletting av inntil 50 000 kroner av studielånet ved enkelte lærerutdanninger. Dette gjelder blant annet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) dersom du som lånetaker tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag innenfor realfagene.

Under forutsetning av at denne ordningen fortsetter, vil du som Teach First-kandidat, etter at du har fullført PPU, få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet ditt.

Les mer om sletting av gjeld på Lånekassens side