Hovedseksjon

Bakgrunn og historie

Teach First Norway ble etablert etter tillatelse fra Teach First-organisasjonen i England.  

Formålet er å styrke elevresultatene innenfor realfagene, slik at flere elever fullfører og består opplæringen. Videre har samarbeidet mellom Utdanningsetaten i Oslo, Equinor og Universitetet i Oslo som mål å øke rekrutteringen til høyere realfaglige studier.

Alle aktørene bidro aktivt i: 

  • Oppstarten og utviklingen av Teach First Norway
  • Tilpasninger til norske forhold i Osloskolen
  • Programmets innhold

Samarbeidet har gjennom årene styrket seg gjennom videre evalueringer og tilpasninger.

Teach First Norway ble utviklet med utgangspunkt i det engelske Teach First-programmet. I oppstarten og frem til 2016 var også Teach First-organisasjonen i England og Manchester University nære og viktige samarbeidspartnere og premissleverandører for det norske programmet. Sentrale aktører fra Teach First i England er fremdeles involvert i evaluering og videreutvikling av programmet i Norge.

Overordnet prosjektansvar og drift ligger hos Utdanningsetaten i Oslo.