Hovedseksjon

Equinor

Equinor (tidl. Statoil) har vært svært engasjert i etableringen og utviklingen av Teach First Norway siden 2009. Selskapet står ansvarlig for rekrutteringsarbeidet på programmet, og tar en aktiv del i å følge deg opp i din utvikling som kandidat – spesielt i ditt andre og siste år som TFN-kandidat hvor du vil følge samlinger i regi Equinor.

Equinors engasjement i Teach First Norway er todelt:

1. Selskapet er engasjert i Teach First Norway fordi de ser at de egenskapene du vil utvikle som kandidat, er attraktive og verdifulle. De lederegenskapene du utvikler i klasserommet, den solide realfagskompetansen du besitter, den erfaringen du tar med deg fra skolen, og de positive resultatene du skaper blant dine elever styrker din kompetanse og gjør deg aktuell for en framtidig karriere blant annet i Equinor.

2. For det andre ser Equinor at du som lærer er den viktigste bidragsyteren for å styrke realfagene i skolene og for å inspirere elever til økt innsats og framtidig utdanning innenfor realfag. Equinor anerkjenner hvilken viktig rolle læreren generelt – og realfagslæreren spesielt – har for å sikre framtidig tilgang på realfagskompetanse:

  • Du vil vise elevene relasjoner mellom realfag og verden rundt oss.
  • Du vil vise dem hvilket mangfold av muligheter realfagene gir.
  • Du vil være en rollemodell som inspirerer dem til å velge realfag.


Slik bidrar du til at realfagene styrkes – både i skolen, i samfunnet og for den framtidig rekruttering til realfagsyrker i næringslivet og ellers.