Hovedseksjon

Er du et ledertalent?

Vi velger ut deg som vi mener er aller best egnet til å være Teach First-kandidat. Og vi kommer til å ha høye forventninger til deg. Vårt mål er at Teach First Norway skal være en attraktiv karrierevei for realfagsutdannede med ledertalent og lederambisjoner.

  • Har du lyst til lære å lede?
  • Har du lyst til å lede læring?
  • Har du lyst til å inspirere og motivere elever?
  • Ønsker du å gjøre en forskjell for samfunnet, elevene og din egen karriere?

 

Du må oppfylle visse krav til kvalifikasjoner. Du må være innstilt på å jobbe på hvilken som helst skole i Oslo. Her forplikter du deg til å jobbe i to år.

Som Teach First-kandidat forplikter du deg til å delta på Summer Institute, og å delta på og fullføre andre elementer, samlinger og aktiviteter i programmet.

Vi kommer til å ha høye forventninger til deg. Vårt tilbud til deg innebærer fulltidsjobb, lærerkvalifisering og utvikling av dine lederegenskaper.