Hovedseksjon

Å være Teach First-lærer

Teach First-kandidat

For elevene dine er du en helt vanlig lærer, og for kollegaene dine er du en helt vanlig kollega.

Utfordret ekstra av programmet

Det er i utførelsen av lærerjobben din, og gjennom de lederegenskapene du utvikler, at du vil bli utfordret ekstra av programmet. Gjennom å strekke deg etter, og etterleve verdiene til programmet, vil du bidra til å utfordre aksepterte sannheter, vise at det umulige er mulig og derigjennom bidra til skoleutvikling.

Ansatt på en skole i Oslo

Du blir ansatt i fulltidsjobb på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo. På skolen vil du inngå i den vanlige lærerstaben.

Før Summer Institute har du besøkt den skolen du skal jobbe på og hilst på rektor, lærerkollegene dine og kanskje også på de elevene du skal undervise. Etter opplæringen på Summer Institute starter du på skolen som en vanlig ny lærer, og følger det samme opplegget på skolen som de andre lærerne.

Samliger ved siden av jobben

Ved siden av fulltidsjobb som lærer vil du følge Teach First-programmets samlinger og opplegg. Sammenlignet med andre lærere vil du undervise noen færre timer i ditt første år, for å kunne følge Teach First-programmet. I år 2 vil du undervise samme antall timer som andre lærere på din skole.

Skolen tilrettelegger for din deltakelse i Teach First-programmet ved å tilpasse timeplanen slik at du har undervisningsfri mandager etter lunsj i år 1, og tirsdager etter lunsj i år 2. Samlingene i programmet legges til denne tiden.

Utveksle erfaringer og samarbeide 

At du er en del av en gruppe Teach First-kandidater er et fortrinn i din utvikling som lærer. Som gruppe har dere har mulighet til å utveksle erfaringer, samarbeide om planleggingen av undervisningen, jobbe sammen om Teach First-programmet og generelt være en støtte for hverandre.

Etter at du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vil du få tilbud om fast ansettelse på den skolen du jobber.