Hovedseksjon

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) inngår som en essensiell del av Teach First Norway-programmet.

Mens du jobber som lærer vil du i ditt første år som Teach First-kandidat oppnå formell lærerkompetanse gjennom Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS).

PPU gjør deg formelt kvalifisert til å undervise i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæringen. PPU er en forutsetning for fast ansettelse i skolen.

Gir 60 studiepoeng

PPU gir 60 studiepoeng og tilbys normalt som et ettårig heltidsstudium eller et 1,5 års deltidsstudium. ILS gjør en spesialtilpasning av PPU-programmet for deg som Teach First-kandidat, slik at du får en unik mulighet til å ta PPU over ett år – samtidig som du er i full jobb. Gjennom det første året er det samlinger i uke 40 (høstferien) og i uke 8 (vinterferien). 

Lærer hvordan læring foregår

På PPU-studiet lærer du hvordan læring foregår og hvordan du legger til rette for læring i det enkelte fag, dette inkluderer formidling, tilpasning av faget til ulike nivåer, ulike undervisningsmetoder, ulike elevtyper og om skolen som organisasjon. Studiet er både teoretisk og praktisk orientert.

PPU er delt opp i to deler, der du vil avlegge eksamener til jul og til sommeren. Etter ett år som Teach First-kandidat oppnår du formell lærerkvalifisering. For mer informasjon om PPU Teach First Norway, se nettsidene til Universitetet i Oslo

Fagkrav til PPU

Som Teach First-kandidat tar du fagdidaktikk i naturfag og matematikk, fortrinnsvis i begge fagene. For å ta fagdidaktikk i et fag må du ha 60 studiepoeng innenfor faget. Det ILS som vil vurdere om du oppfyller fagkravene til fagene. Se hvilke fagkrav som kreves for PPU på nettsidene til Universitet i Oslo