Hovedseksjon

Workshops og samlinger

Gjennom programmet gjennomføres det workshops og andre samlinger med faglig fokus. De faglige samlingene med fokus på matematikk og naturfag gir deg anledning til å utveksle erfaringer, opplegg og utfordringer med andre Teach First-kandidater i programmet.

Internasjonale aktører

I Teach First Norway samarbeider vi tett med internasjonale aktører innenfor skole og utdanning, spesielt med Margaret Ross og Sonia Blandford. 

Margaret Ross

Margaret Ross er en "Behaviour Consultant" med over 30 års erfaring som lærer fra London, Nigeria og New Zealand. Spesialfeltet hennes er relasjonsbygging, motivasjon og adferd – og den praktiske betydningen dette har i klasserommet, på skolen og i arbeidslivet. Hun utdannet seg i London med en gruppe skolepsykologer på 1970-tallet, og er i dag bosatt på New Zealand hvor hun jobber med lærerstudenter på fire av landets seks universiteter (80 prosent av alle lærerstudenter på New Zealand), erfarne lærere, mentorer og veiledere, rektorer og andre ledere.

Under Summer Institute og i programmet vil du få opplæring av Margaret i praktiske adferds- og læringsstrategier.

Professor Sonia Blandford / Achievement for All

Professor Sonia Blandford er en av Englands ledende aktører innenfor utdanningsfeltet. Hun var med og startet Teach First i England i 2002 og stod ansvarlig for utviklingen av programmet gjennom flere år.

I 2011 etablerte Blandford "Achievement for All 3As", som er en stiftelse som jobber med skoler over hele England. Achievement for All 3A står for et program og en modell for helhetlig skoleutvikling med fokus på styrket skoleledelse, kvalitet i undervisningen og økt læring.

I tillegg til å jobbe som CEO for Achievement for All 3As, er Blandford Professor of Education ved Institute of Education, London og Senior Research Fellow ved Oxford university.

Hun har spilt viktig rolle i utvikling av Teach First Norway. Hun holder også workshops og veileder kandidatene i år 2. Fokus er å heve elevenes 3A (Aspirations, Access, Achievements) gjennom Target Setting/Data Tracking og strukturerte foreldre- og elevsamtaler.