Hovedseksjon

Rekruttering til Teach First

I søknaden ønsker vi, i tillegg til å se dine vitnemål og CV, å høre fra deg om din bakgrunn og motivasjon for å søke deg til programmet.

Universitetet i Oslo (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) vil vurdere om du oppfyller fag- og karakterkravene til å ta matematikk og/eller naturfag. Du må oppfylle kravene for opptak til PPU for å bli vurdert videre.

Rekrutteringsprosessen innebærer online-tester og speed-intervju før en helhetlig vurdering av din søknad avgjør om du blir invitert til å delta på en halvdags «Assessment Centre». Etter denne dagen vil vi sjekke dine referanser før vi tar en endelig avgjørelse på om du blir tilbudt plass på programmet.