Hovedseksjon

Lær å lede

Lærere

Godt lederskap kan ikke læres på skolebenken. For å bli en god leder må du utøve lederskap i praksis. Klasserommet er en av de beste arenaene for å trene lederferdigheter. 

Lede elevene til læring

En lærer er en leder. Både i klasserommet og i næringslivet handler det om å sette mål, følge de opp, korrigere kursen, levere resultater, ta ansvar og handle deretter. Det handler også om å kommunisere, inspirere, motivere og oppnå suksess. Å engasjere 30 tenåringer er ingen enkel oppgave for noen – selv for en toppleder i næringslivet vil det være en vanskelig utfordring. Som lærer skal du gjøre det hver eneste dag. Du skal lede elevene til læring.

Som lærer er du en leder fra dag én. Ikke mange andre yrker gir deg mulighet til å gå rett fra skolebenken til en lederstilling med fullt ansvar for utvikling, prestasjoner og resultater. Å være en dyktig leder handler ikke om en tittel, men om egenskaper og kvalifikasjoner. I Teach First-programmet utvikler du din kunnskap, forståelse og ferdigheter som leder. Hva du oppnår og hvordan du oppnår det henger nøye sammen.

Lederegenskaper som gir deg fordeler

Gode ledere er ettertraktet. I et jobbmarked som stadig blir tøffere, vil personer som har bevist at de kan skape resultater, bli foretrukket. Som lærer skal du levere resultater i form av gode prestasjoner blant dine elever. Som Teach First-kandidat vil du utvikle lederegenskaper som vil gi deg fordeler i hvilken som helst bransje. 

En god leder står oppreist gjennom stormen. Vær forberedt på at det kommer til å bli tøft. Du vil møte store utfordringer som krever at du utviser stor kreativitet, utholdenhet og personlig autoritet. Klasserommet kan være en nådeløs og brutal opplevelse. Faglig er du sterk, men å holde på oppmerksomheten, ta hensyn til alle og holde ro og orden er en ny utfordring.

Det kan hende du vil ha lyst til å gi opp undervegs. Men det er i slike situasjoner du vil vise hvilken leder du er og kan bli – at du holder ut, tar ansvar, justerer kursen og setter i verk tiltak for å endre situasjonen. Vi skal støtte deg alt vi kan, men det er opp til å deg å gjennomføre og levere.

Høye ambisjoner på elevenes vegne

Dyktige ledere kan utrette store ting. Som en tydelig lærer kan du utrette store ting for dine elever. Vi stiller høye forventninger til deg – elevens framtidige utdannelse avhenger av din innsats. Vi forventer at du vil ha høye ambisjoner – på elevenes vegne og for deg selv.

Godt lederskap er viktig. Du vil uten tvil oppleve rollen som lærer og leder som utrolig meningsfull. Du er den som bidrar til å realisere elevenes ambisjoner og motiverer til økt innsats i skolen. Å jobbe med barn og ungdom er givende – du vil bidra til å gjøre en forskjell i deres liv; du vil være deres viktigste leder.