Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Verdier

TFN-kandidatene i kull 2 (2011)

Teach First Norway er et verdibasert utviklingsprogram. Vi forventer at du identifiserer deg med og etterlever programmets verdier:

  • Modig
  • Åpen
  • Tett på
  • Omtenksom

Dette verdisettet er sammenfallende med Statoils verdier. For Teach First Norway er de tilpasset lærerrollen. For deg som Teach First-kandidat innebærer de følgende:

Modig  
Du er nyskapende, ambisiøs, og stimulerer til nye ideer
Du er framsynt, ser muligheter og utfordrer aksepterte sannheter
Du stiller tydelige krav til deg selv, dine elever, og til dine lærerkolleger
Du tar ansvar og er en pådriver for konstruktive endringer

Åpen   
Du er sannferdig og opptrer med integritet
Du er nysgjerrig, samarbeidsvillig og deler din kunnskap og erfaringer
Du dyrker og verdsetter mangfold
Du kommuniserer presist
Du gir og tar imot konstruktive tilbakemeldinger
Du tar opp etiske problemstillinger og utfordringer umiddelbart

Tett på 
Du leverer det du har lovet
Du tar de utfordringene som kommer og handler raskt
Du følger opp hver enkelt elevs helhetlige utvikling
Du er fokusert på oppgavene og jobber målrettet
Du er handlekraftig og lojal mot beslutninger
Du viser engasjement og utholdenhet
Du er reflektert og forstår den sammenhengen du jobber i 

Omtenksom 
Du viser respekt for dine elever og kolleger
Du bidrar til et godt lærings- og arbeidsmiljø
Du hjelper dine kolleger
Du forstår dine elevers livssituasjon
Du viser dine elever at du bryr deg om dem
Du hjelper hver enkelt elev til å nå sine mål