Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

For samfunnet

Sleipner plattformen (Fotograf: Dag Myrestrand / Statoil)

Teach First Norway er en realfagssatsing. Programmet adresserer store utfordringer på realfagsfeltet – utfordringer som er felles for skolen, for Statoil og for samfunnet generelt.

Samfunnet er avhengig av realfagskompetanse. Det er grunnlaget for framtidens Norge – for nyskaping, for nye løsninger og for industriutvikling. Det er bred enighet om at en av de største utfordringene landet vårt står ovenfor i dag, er framtidig tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft med realfagskompetanse til det mangfold av oppgaver som står foran oss.

Norsk ungdom velger bort realfag.

Å øke interessen for realfag i skolen er en ting. Å få ungdom til å velge realfagsyrker er noe helt annet.

Anerkjent forskning på området* peker på mulige løsninger for å få flere ungdom til å velge realfaglige studier:

  • Å vise relasjonen mellom realfag og verden rundt oss – å få ungdom til å forstå realfagenes viktige rolle i samfunnet og i sin nære hverdag.
  • Å vise hvilket mangfold av muligheter realfag gir slik at ungdom ser at realfagsyrker har verdier som passer for og appellerer til dem på individuell basis.
  • Å trekke fram et mangfold av gode og relevante rollemodeller som bidrar til et bedre og mer moderne image for realfagsyrker.

Som realfagslærer kan du spille en avgjørende rolle for å få flere ungdom til å velge realfag.

Du vil få dine elever til å prestere bedre i matematikk og naturfag, du vil bidra til at de bedre forstår realfagenes betydning i verden rundt dem og ser at realfag passer for dem, og du vil være en viktig rollemodell.

Slik vil du gjøre en forskjell for samfunnet.

* * * * * * *  

* Schreiner, Camilla (2008). ”Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke” KIMEN 1/2008, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.

Share |