Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Gjør en forskjell

TFN-kandidatene Magnus Kvalbein og Kristine Kostøl - lærere ved F21 (foto: Harald Pettersen/Statoil)

Som Teach First-kandidat vil du gjøre en viktig innsats på flere områder.

Teach First Norway handler om å gjøre en forskjell - for elevene, for samfunnet, og for deg selv.

Gjør en forskjell

For elevene

Som lærer er du den viktigste forutsetningen for at dine elever utvikler seg og lykkes i sin utdanning.

For samfunnet

Teach First Norway adresserer store utfordringer på realfagsfeltet.

For deg selv

Med Teach First Norway skaffer du deg selv et fortrinn karrieremessig.