Summer Institute
Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Summer Institute

F.v: Anne-Lene Mathisen, Linn Gulliksen, Maren Grindstad og Kristine Hermanrud - ivrig heiagjeng under fotballturneringen ved Summer Institute 2010 hvor Norge endte på en hederlig 3.plass

Summer Institute gir deg den kunnskapen, de ferdighetene og de verktøyene du trenger for å bli en god leder og lære bort faget ditt.

Summer Institute starter i slutten av juni og varer i 5 uker. Det er ikke en komplett lærerutdanning, men gir deg et godt grunnlag for å komme i gang som lærer og leder i klasserommet.

Hver sommer siden 2010 har vi samarbeidet med Teach First-organisasjon i England om deltakelse under deres Summer Institute der vi har vært del av North West-regionen i Manchester. Teach First UKs Summer Institute består av en regional del (Regional Summer Institute) og en nasjonal del der alle Teach First-kandidatene fra hele England og Wales møtes. Siden 2014 har den nasjonale delen blitt arrangert i Leeds og samlet 1500 lærere i 2015. Det forrige kullet av engelske kandidater som har vært ute i skolen et år, deltar på Summer Institute siste uken slik at ca 3000 lærere er samlet mot slutten av ukene i Leeds!

I samarbeid med University of Manchester og Teach First har programmet blitt tilpasset for de norske kandidatene slik at Summer Institute både har fokus på de særegne behovene du som norsk kandidat har, samt at du opplever at du deltar på et Summer Institute sammen med engelske Teach First-kandidater.  

Du vil motta opplæring og veiledning fra våre egne workshop-holdere. Norske ”Ambassadors” – tidligere Teach First-kandidater og Universitetet i Oslo deltar også med økter under Summer Institute.

Etter 5 uker på Summer Institute er målsettingen at du har:
- Grunnleggende kunnskaper om hvordan du skal planlegge og gjennomføre undervisning i naturfag og matematikk
- Plan og strategier for å håndtere atferd i klasserommet
- En økt bevissthet og refleksjon om dine egne prestasjoner og din egen utvikling

Å engasjere og motivere elever er utfordrende, spesielt om noen er urolige, misfornøyde, distraherte og kanskje også negativt innstilte. Men klasseromsledelse er en ferdighet som kan læres og utøves i praksis. Summer Institute forbereder deg på det som møter deg i skolehverdagen.

Summer Institute-ukene er krevende og intensive, men i tillegg til hard arbeid er Summer Institute også en spennende opplevelse med mye moro. Du vil bo på campus sammen med de engelske kandidatene, og på kveldstid arrangeres det ulike aktiviteter – sportskvelder, pub quiz, konserter, leadership panels etc.

Siden 2015 har Summer Institute for de norske kandidatene startet med en uke i Oslo, deretter en uke i Coventry med opplegg ved Lyng Hall School, før man slutter seg til de engelske kandidatenes Summer Institute i Manchester og senere i Leeds.

Opplegget og datoer for Summer Institute bekreftes senere, men dersom du får tilbud om å bli TFN-kandidat i kull 9 og takker ja må du være forberedt på å sette av 5 uker i tidsrommet 18.juni - 21.juli 2018. Deltakelse på Summer Institute er obligatorisk og en viktig forutsetning for å starte i jobben som lærer i august.

Share |