Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Fagkrav for sivilingeniører

Med 60 studiepoeng som minstekrav i matematikk, har kandidater med siv.ing.-grad (master i teknologi) ikke lenger automatisk nok studiepoeng i matematikk.

De fleste sivilingeniører har emner som overlapper med: 7 studiepoeng MAT1100,  6 studiepoeng MAT1110, 5 studiepoeng MAT1120, 2 studiepoeng MAT-INF1100, 2 studiepoeng MEK1100, 5 studiepoeng MAT2300 og 3 studiepoeng uspesifisert matematikk, og 7.5 studiepoeng statistikk - totalt 37.5 studiepoeng matematikk.

Dersom du har siv.ing.-bakgrunn (fullført mastergrad i teknologi) behøver du kun å dokumentere 52,5 studiepoeng i matematikk/statistikk for å kunne ta fagdadaktikk i matematikk.

Dette innebærer at:

  • Med fullført mastergrad i teknologi/sivilingeniør og med avlagt eksamener i emner tilsvarende 37,5 studiepoeng i matematikk/statistikk, må du supplere med minimum 15 studiepoeng i matematikk, alternativt 7,5 studiepoeng i matematikk og 7,5 studiepoeng i statistikk.
  • Med fullført grad fra studieprogrammet "Industriell Design" har du 30 studiepoeng og må supplere med minimum 22,5 i matematikk, alternativt 15 studiepoeng i matematikk og 7,5 studiepoeng i statistikk.
  • Med fullført mastergrad bygget på bachelorgrad i ingeniørfag må du ha minst 52,5 studiepoeng i matematikk/statistikk. Maksimalt 15 studiepoeng kan være statistikk.
Share |