Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Fagkrav til PPU

For å kunne ta PPU i naturfag og matematikk, stilles det følgende fagkrav:

NATURFAG

  • 60 studiepoeng bestående av emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, naturfag, botanikk, zoologi, ernæring, miljøfag, medisin, bioteknologi, limnologi, økologi, astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk eller statikk.
  • Inntil 20 studiepoeng geologi godkjennes også.
  • Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra både biologi, fysikk og kjemi.
  • Relevante naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også godkjennes.

MATEMATIKK 

  • 60 studiepoeng matematikk og/eller statistikk.
  • Fagkombinasjonen kan inneholde inntil 10 studiepoeng mekanikk.
  • MAT-INF-emner og INF1000 ved UiO godkjennes, men informatikkemner utover dette godkjennes ikke som opptaksgrunnlag.
  • Følgende ECON-emner godkjennes: ECON 2130, ECON 3120, ECON 4130, ECON 4140.
  • I tillegg kan 10 studiepoeng fra ECON 2200 godkjennes.

NB! Dersom du ikke har nok studiepoeng i f.eks matematikk ved søknadstidpunktet, kan du likevel bli tatt opp på programmet under forutsetning av at du tar de ekstra studiepoengene du trenger før programmet starter.

For kandidater med siv.ing.-bakgrunn, gjelder egne fagkrav.