Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fra Summer Institute i England i 2009

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) inngår som en essensiell del av Teach First-programmet.

Mens du jobber som lærer vil du i ditt første år som Teach First-kandidat oppnå formell lærerkompetanse gjennom Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS).

PPU er en viktig og obligatorisk del av Teach First-programmet, og gjør deg formelt kvalifisert til å undervise i grunnskolens mellom-og ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæringen. PPU er en forutsetning for fast ansettelse i skolen.

PPU gir 60 studiepoeng og tilbys normalt som et ettårig heltidsstudium eller et 1,5 års deltidsstudium. ILS gjør en spesialtilpasning av PPU-programmet for deg som Teach First-kandidat slik at du får en unik mulighet til å ta PPU over ett år, samtidig som du er i full jobb. Det blir samlinger på sommeren, og i høst- og vinterferien.

I PPU-studiet lærer du hvordan læring foregår og hvordan du legger til rette for læring i det enkelte fag, inkludert formidling, tilpasning av faget til ulike nivåer, om ulike undervisningsmetoder, om ulike elevtyper og om skolen som organisasjon. Studiet er både teoretisk og praktisk orientert.

Eksamener avlegges på vårparten, slik at du etter det første året som Teach First-kandidat oppnår formell lærerkvalifisering.

For mer informasjon om PPU Teach First Norway - se her.

Som Teach First-kandidat tar du fagdidaktikk i naturfag og matematikk, fortrinnsvis i begge fagene. For å ta fagdidaktikk i disse fagene må du oppfylle visse fagkrav.

Fagkrav

Fagkrav til PPU

For å kunne ta PPU i naturfag og matematikk, stilles må du oppfylle fagkravene til studiet.

Fagkrav for sivilingeniører

Med 60 studiepoeng som minstekrav i matematikk, har kandidater med siv.ing.-grad (master i teknologi) ikke lenger automatisk nok studiepoeng i matematikk.

Share |