Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Fulltidsjobb i skolen som realfagslærer

TFN-kandidat Maren Grindstad ved Rommen skole (Fotograd: Harald Pettersen, Statoil)

Som Teach First Norway-kandidat blir du ansatt i fulltidsjobb på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo.

På skolen vil du inngå i den vanlige lærerstaben som matematikk- og/eller naturfagslærer.

Før Summer Institute har du besøkt den skolen du skal jobbe på og hilst på rektor, dine lærerkolleger og kanskje også på de elevene du skal undervise. Etter opplæringen under Institute starter du på skolen som en vanlig ny lærer, og følger det samme opplegget på skolen som de andre lærerne. 

Ved siden av fulltidsjobb som lærer vil du følge TFN-programmets samlinger og opplegg som inkluderer praktisk-pedagogisk utdanning (år 1), strukturert mentoring, workshops, samlinger i regi av Statoil (år 2) og andre aktiviteter.

Du vil ha noe redusert undervisningtid i ditt første år for å kunne følge Teach First-programmet.

At du er en del av en gruppe TFN-kandidater er et fortrinn i din utvikling som lærer. Som gruppe har dere har mulighet til å utveksle erfaringer, samarbeide om planleggingen av undervisningen, jobbe sammen om Teach First-programmet og generelt være en støtte for hverandre.

Etter at du har fullført Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU), vil du få tilbud om fast ansettelse på den skolen hvor du jobber.

Share |