Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Andre samlinger og aktiviteter

I tillegg til lærerjobb, PPU, samlinger med Statoil og mentoring, vil det bli andre samlinger og aktiviteter med temaer som styrker din faglige og personlige utvikling.

I TFN samarbeider vi tett med noen internasjonale aktører innenfor skole og utdanning, spesielt med:

Margaret Ross

Margaret Ross er en ”Behaviour Consultant” med over 30 års erfaring som lærer fra London, Nigeria og New Zealand. Henne spesialfelt er relasjonsbygging, motivasjon og adferd – og disses praktiske betydning i klasserommet, skolen og arbeidslivet. Hun utdannet seg i London med en gruppe skolepsykologer på 1970-tallet, og er i dag bosatt på New Zealand hvor hun jobber med lærerstudenter på fire av landets seks universiteter (80% av alle lærerstudenter på New Zealand), erfarne lærere, mentorer og veiledere, rektorer og andre ledere.

I TFN vil du få opplæring av Margaret i "Behaviour Management" og "Teaching & Learning" - workshops hvor du vil tilegne deg praktiste adferds- og læringsstrategier.

Besøk Margarets hjemmeside her

Professor Sonia Blandford / Achievement for All

Professor Sonia Blandford er en av Englands ledende aktører innen utdanningsfeltet. Hun var med og starte Teach First i England i 2002 og stod ansvarlig for utviklingen av programmet gjennom flere år.

I 2011 etablerte hun "Achievement for All 3As" som er en stiftelse som jobber med skoler over hele England. Achievement for All/3A står for et program og en modell for helhetlig skoleutvikling med fokus på styrket skoleledelse, kvalitet i undervisningen og økt læring.

I tillegg til jobbe som CEO for Achievement for All 3As er Sonia også Professor of Education ved Institute of Education, London og Senior Research Fellow ved Oxford university.

Sonia har spilt viktig rolle i utvikling av Teach First Norway og holder også workshops og veileder kandidatene i år 2. Fokus her er å heve elevenes 3A (Aspirations, Access, Achievements) gjennom Target Setting/Data Tracking og strukturerte foreldre- og elevsamtaler.

Les mer om Sonia og Achievement for All her

 

Share |