Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Programmet

TFN-kandidater bestiger mange slags topper! (foto ved Kristine Stangeland)

Teach First Norway er et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram som kombinerer lærer- og lederopplæring.

Først må du tilegne deg de ferdighetene som gjør deg til en leder i klasserommet. Fokuset i det første året vil derfor være utvikling av deg som en effektiv leder i arbeidet med elevene. I det andre året vil du styrke din lederkompetanse ytterligere, blant annet gjennom samlinger i regi av Statoil. 

Teach First-programmet består av følgende elementer:

Programelementene

Summer Institute

Summer Institute i England gir deg den kunnskapen, de ferdighetene og de verktøyene du trenger for å bli en god leder og lære bort faget ditt.

Fulltidsjobb i skolen som realfagslærer

Som Teach First Norway-kandidat blir du ansatt i full jobb på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Det første året oppnår du formell lærerkvalifisering gjennom Praktisk-Pedagogisk Utdanning ved Universitetet i Oslo / ILS

Lederutvikling i Statoil

I ditt andre år som Teach First-kandidat, vil du ved siden av lærerjobben følge et program i regi av Statoil der du vil utvikle og styrke din lederkompetanse ytterligere.

Mentoring

Som Teach First-kandidat vil du motta tett oppfølging og veiledning på individuell basis.

Andre samlinger og aktiviteter

I tillegg til lærerjobb, PPU, Statoilakademiet og mentoring, vil det bli andre aktiviteter, fellessamlinger, seminarer og kurs med temaer som styrker din faglige og personlige utvikling.