Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Statoil

Tone Rognstad, Direktør for Rekruttering og Profilering i Statoil

Statoil satser på deg som realfagslærer og leder

Statoil har vært meget engasjert i etableringen og utviklingen av Teach First Norway. Statoil vil stå for rekrutteringsarbeidet som velger ut deg som deltaker på programmet, og vil ta en aktiv del i følge deg opp i din utvikling som kandidat – spesielt i ditt andre og siste år hvor du vil følge kurs i regi Statoil.

Etter fullført program vil Statoil tilby deg et personlig jobbintervju – en unik mulighet med tanke på at Statoil årlig har ca 8000 søkere til rundt 200 stillinger for nyansatte (dette på internasjonal basis).

Statoil er engasjert i Teach First Norway fordi de ser at de egenskapene du vil utvikle som kandidat, er attraktive og verdifulle. De lederegnskapene du utvikler i klasserommet, den solide realfagskompetansen du besitter, den erfaringen du tar med deg fra skolen, og de positive resultatene du skaper blant dine elever gjør deg aktuell for en framtidig karriere i Statoil.

Både Statoil og Osloskolen ser på deg som en viktig bidragsyter for å styrke realfagene i skolen og for å inspirere elever til økt innsats og framtidig utdanning innen realfag. Statoil anerkjenner hvilken viktig rolle læreren generelt og realfagslæreren spesielt for dem har for å sikre framtidig tilgang på realfagskompetanse – en kompetanse som er bærebjelken i Statoils bransje og også i norsk industri generelt:

  • Du vil vise elevene relasjoner mellom realfag og verden rundt oss.
  • Du vil vise dem hvilket mangfold av muligheter realfagene gir.
  • Du vil være en rollemodell som inspirerer dem til å velge realfag.

Slik bidrar du til at realfagene styrkes – både i skolen, i samfunnet og for den framtidig rekruttering til Statoil.

Les mer på Statoils hjemmeside.

Troll A plattformen (Fotograf: Marit Hommedal, Statoil)

Share |