Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Partnere

Personaldirektør i Statoil, Jens R.Jenssen og Direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, signerer samarbeidsavtalen om Teach First Norway.

Bak Teach First Norway står tunge aktører innen næringsliv, skole og utdanning.

Teach First Norway er etablert i samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo, Statoil og Universitetet i Oslo ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS) - og med Teach First i England og University of Manchester som nære samarbeidspartnere.

Alle aktørene har bidratt aktivt i utviklingen av Teach First Norway, konseptets tilpasning til norske forhold og programmet innhold.

Overordnet prosjektansvar ligger hos Utdanningsetaten i Oslo.

Partnerne bak Teach First Norway

Osloskolen

Teach First Norway ligger under Utdanningsetaten i Oslo. Som Teach First-kandidat vil du bli ansatt på en skole i Oslo.

Statoil

Statoil samarbeider om Teach First Norway for å styrke realfagene, og for å styrke den framtidige rekrutteringen til selskapet - på kort og lang sikt.

Universitetet i Oslo

Formell lærerkvalisering skjer i regi av Universitetet i Oslo og Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS).

Teach First UK

Teach First Norway samarbeider med Teach First i England om utvikling, gjennomføring og evaluering av det norske programmet.

Share |