Teach For America
Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Teach For America

Teach For America utplasserte over 4000 kandidater på vanskeligstilte skoler i 2009

Wendy Kopp utforsket "Teach For America"-konseptet i sin avsluttende Bachelor-oppgave ved Princeton University. Hun var 21 år da hun startet programmet i 1990.

Siden starten i 1990 med 500 kandidater har over 24.000 nyutdannede fra USAs universiteter og høgskoler blitt rekruttert til jobb på skoler i fattige strøk over hele USA. I 2009 søkte 35.000 til 4000 plasser.

Den positive innvirkningen kandidatene har hatt på både skoler og elevers resultater er viden anerkjent og høyt respektert. President Barack Obama trakk fram Teach For America i sin tale i forbindelse med signeringen av "Edward M. Kennedy Serve America Act" 21.april 2009. 

Besøk Teach For Americas hjemmeside for mer informasjon.