Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Vårt tilbud til deg

Vårt mål er at Teach First Norway skal være en attraktiv karriereveg for realfagsutdannede med ledertalent og lederambisjoner.

Vi forventer mye av deg, men du får også mye tilbake:

  • Et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram 
  • Deltakelse på Summer Institute i England
  • Full jobb som matematikk og/eller naturfagslærer på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo 
  • Formell lærerkvalifisering (praktisk-pedagogisk utdanning - PPU)
  • Ektern og intern mentoring og veiledning
  • Fast ansettelse på den skolen du jobber på etter fullført PPU 
  • Kompetanseutvikling gjennom kurs og seminarer i regi av Statoil
  • Mulighet for intervju med Statoil etter fullført program
  • Gode lønns- og arbeidsbetingelser

Du vil få en unik ledertrening; du forserer din karriereutvikling og skaffer deg et fortrinn.

Du får store utfordringer som vi tror du vil lykkes med. Fordi vi mener du har den rette holdningen, de riktige verdiene og de egenskapene som skal til. Det er nettopp derfor du blir valgt ut som Teach First-kandidat.

Lånekassen og PPU

Sletting av studiegjeld

Som Teach First-kandidat vil du kunne få slettet NOK 50.000 av studielånet ditt.

Share |