Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Spørsmål og svar

Nedenfor finner du svar på en del spørsmål knyttet til Teach First Norway. Har du andre spørsmål, ta kontakt.

Kan jeg bli tatt opp som Teach First-kandidat selv om jeg ennå ikke er ferdig master?
Ja. Så lenge du er ferdig med masterstudiet innen sommeren du starter på programmet kan du søke om å bli Teach First-kandidat selv om har igjen en del av masterstudiene. Blir du tatt opp som kandidat har du så gode resultater at vi forventer at du består studiene med glans!

Trenger jeg erfaring som lærer?
Nei. Erfaring fra undervisning kan selvfølgelig være en fordel, men det stilles intet krav om det. I rekrutteringsprosessen vil vi vurdere ditt talent for lærer- og lederrollen – og vi vil kun ta inn de vi anser som de aller best egnede kandidatene.

Hvilken tittel har jeg som kandidat?
Som lærer blir yrkestittelen din ”lektor”. Som deltaker på Teach First-programmet har du også tittel som ”Teach First Norway-kandidat”.

Hvilken studentstatus har jeg på Teach First Norway-programmet?
Med heltidsjobb som lærer er du først og fremst arbeidstaker i Oslo kommune, men du har også status som student ved Universitetet i Oslo i det første året - med alle de fordeler studentstatusen gir deg. 

Er jeg garantert jobb i Statoil etter mine to år som Teach First-kandidat?
Nei. Du vil ha mulighet til et intervju med Statoil etter fullført program (2 år i skolen) avhengig av din faglige bakgrunn og Statoils behov. Deltakelse på Teach First-programmet gir ingen garantier om ansettelse i Statoil. Men selskapet vil følge med på din utvikling under Teach First-perioden, slik at du har gode forutsetningene for å gjøre et bra inntrykk på Statoil som kandidat.

Får jeg fast ansettelse i Osloskolen?
Ja. Etter fullført PPU vil du bli tilbudt fast ansettelse på den skolen du jobber.

Får jeg velge hvilken skole jeg jobber på?
Nei – du blir tildelt skole, og du må være forberedt på å jobbe på hvilken som helst skole i Oslo.

Hvordan foregår matching av kandidater og skoler?
En kombinasjon av skolens behov, din kompetanse og totalvurdering avgjør hvilken skole du blir tilsatt på.

Kan jeg undervise i andre fag enn naturfag og matematikk?
Vi ser etter kandidater som har mastergrad i realfag og som vil undervise i naturfag og matematikk. Om du også vil undervise enkelttimer i andre fag, vil bli et spørsmål om din kompetanse, interesse og skolens behov, men hovedfokus er på realfagene.

Hva vil jeg tjene som Teach First-kandidat?
Har du mastergrad vil du avlønnes i lønnstrinn 39 (pt kr 484.700 i året). Med doktorgrad avlønnes du i lønnstrinn 41 (pt 501.900 i året). Dersom du blir kontaktlærer, godtgjøres dette i tillegg i henhold til hvor mange elever du er kontaktlærer for: pt kr 5000 + 650 per elev med minstesum på kr 8000 (dersom færre enn 6 elever).

I tillegg har Lånekassen per tiden en ordning for sletting av studiegjeld ved fullført PPU dersom du har master innen realfag - les mer om ordning på Lånekassens side. En sletting på kr 50.000 av studielånet utgjør en betydelig økonomisk kompenasjon, slik at lønnen i Teach First reelt sett blir vesentlig høyere.

Hvilken lønn vil jeg få dersom jeg fortsetter som lærer i Osloskolen etter mine to år som kandidat?
Du vil da motta samme lønn med forhøyelse i henhold til vanlige lønnsvilkår for lærere. Du har opparbeidet deg to års ansiennitet i de to årene du var Teach First-kandidat.