Din utvikling
Teach First Norway - Lær å lede
Hovedinnhold

Skriv ut

Din utvikling

Teach First Norway-kandidater i kull 3

Teach First Norway handler om din utvikling som lærer og leder.

Osloskolen og Statoil samarbeider om Teach First Norway fordi begge har sammenfallende interesser i å utvikle deg som en god lærer og leder.

Teach First Norway er et tøft program – du vil møte store utfordringer som vil kreve det aller beste av deg. Du skal være en inspirerende lærer, en god leder, en rollemodell og en endringsagent. Du må være høyt motivert til å jobbe hardt og mye.

Underveis skal du få all den hjelp vi kan gi deg; veiledning, oppfølging og kompetanseutvikling. Men til syvende og sist er det opp til deg. I klasserommet er det du som har ansvaret – det er i klasserommet du skal bevise at du er en god leder som kan levere resultater i form av gode prestasjoner blant elevene. 

Teach First Norway handler om deg, om din utvikling og hva du kan utrette – for dine elever og og for deg selv.

Vi ønsker å satse på deg som Teach First-kandidat fordi du er et ledertalent som har det engasjementet, de egenskapene og de verdiene som gjør at vi tror du vil lykkes som en effektiv og inspirerende leder – i skolen og i næringslivet.

Ledelsesutvikling

For å bli en god leder må du utøve lederskap i praksis. Klasserommet er en av de beste arenaene for å utvikle og trene lederferdigheter.